Keep away from fire/zawsze przechodzimy

Na tę część składa się cykl 21
fotografii i instalacja video.
Pojawiają się tutaj problemy
dorastania, zmieniania się,
dojrzewania, wzajemnego
oddalania się i zbliżania wokół
jednej rodziny. Można to określić
jako przelewanie się z punktu do
punktu i ciągłe mielenie przeszłości (stąd tez bezpośrednie nawiązania do historii malarstwa, wierzeń i obrzędów ludowych, baśni itp.). Sedno pracy skupia się wokół niepewności teraźniejszości. Tego, że jako ludzie nie jesteśmy w stanie doświadczać odbywającej się aktualnie chwili w pełni a raczej ciągle balansujemy pomiędzy przeszłością a przyszłością.

Dla mnie osobiście dodatkowym
problemem jest świadomość
ciągłej utraty „śmierci
teraźniejszości”.
See documentation of We always goes by exhibition