kuratorki: Maike Steinkamp (Stiftung Arp e.V.), dr hab. Marta Smolińska (prof. UAP)

miejsce: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Wystawa „A-geometria. Hans Arp i Polska” po raz pierwszy zestawia dzieła mistrza organicznej formy z realizacjami dwudziestu sześciu artystek i artystów polskich od lat 20. XX wieku do czasów obecnych.

Aspekty a-geometrii i organiczności, tak charakterystyczne dla dorobku Arpa, były podejmowane przez polskich twórców także w następnych dekadach. Nie można wprawdzie mówić o jednolitym nurcie biomorficznym, lecz raczej wskazywać postawy artystyczne, w których forma organiczna odgrywa kluczową rolę. Kategorie, jakie w œuvre Arpa wciąż na nowo inspirują kolejne generacje twórców, to zatem organiczny charakter formy, jak również związana z tą kwestią jej haptyczna natura, uwodząca zmysł dotyku. Haptyczność nie eliminuje jednak działania wzroku, lecz uruchamia go we współpracy z dotykiem. Niebagatelne wydaje się również dążenie do tworzenia jak natura poza konwencjami ustanowionymi w obszarze sztuki.

photo: A. Cieślawski