„Niech żyje Nam”
Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sieradzka 8
Wernisaż: 12 październik (piątek) 2018 o godzinie 1900

Artyści: Robert Bartel, Marcin Berdyszak, Marta Bosowska, Tomasz Drewicz, Marek Glinkowski, Rafał Kotwis, Urszula Kluz-Knopek, Igor Mikoda, Dawid Szafrański

Kurator: Tomasz Drewicz

Rok 2018 jest pod wieloma względami niezwykły i obfituje w niezliczoną ilość uroczystości i jubileuszy. Od tych o skali globalnej, wynikających z faktu zakończenia I Wojny Światowej, poprzez równie ważną (a będącą tego faktu konsekwencją) okrągłą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, aż po regionalne i lokalne święta związane z narodzinami ogromnej ilości instytucji i organizacji państwowych. Do takich obchodów przygotowuje się również poznański Uniwersytet Artystyczny, który jako Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych powstał dokładnie sto lat temu.

Patrząc z innej strony, nasze osobiste kalendarze zapełniają się wpisami o zdecydowanie bardziej intymnym charakterze. Narodziny dziecka, śmierć członka rodziny, 15ta rocznica ukończenia szkoły średniej, jubileusz zawarcia związku małżeńskiego czy też data pierwszej randki lub pierwszego pocałunku. Dochodzą do tego kolejne „Święta” i „Dni”, które z jakiegoś powodu są dla nas ważne nie wyłączając również tych, które choć często wydają się banalne, to przecież powstały również z pewnych konkretnych powodów.

Prawdopodobnie wszystko o czym moglibyśmy pomyśleć ma swój własny „Dzień”. Jest zatem Dzień Dziadka, Babci, Dzień Kota czy Świstaka, Dzień Czosnku lub Dzień Sera a nawet Dzień Pierwiastka Kwadratowego. Dowodzi to tego, iż niewątpliwie istnieje w nas głęboka potrzeba odznaczania upływającego czasu, jak również celebrowania wydarzeń ważnych dla naszej tożsamości. Nie tylko tej narodowej.

Czy jednak w tym, (choć liczącym zaledwie 365 możliwości) wielkim worze nie zrobiło się już trochę za ciasno? Czy potrafimy świętować w sposób, który czyni ten gest wyjątkowym? Czym jest dla nas czas i i związany z jego upływem cykl życia? Jak owa cykliczność zapisuje się w Naszej pamięci? W jaki sposób wpływać może na konstytuowanie się Naszej osobowości? Czy świętujemy dla nas, czy dla kogoś? Wspólnie czy osobno? Tak dużo dni i tak wiele trudnych pytań. Wspólnie z zaproszonymi do wystawy artystami i artystkami postaramy się znaleźć odpowiedź choć na część z nich…

Do wzięcia udziału w wystawie zaproszeni zostali artyści/wykładowcy związani z Wydziałem Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz zaproszeni goście.

fot: Tomasz Drewicz