W poniższym filmie opowiadam o pracy nad swoją najnowszą wystawą „Połączenie nie zostało zerwane”, która poświęcona jest żałobie traktowanej jako jeden z etapów miłości. W filmie opowieść o historii powstawania jednej z prac: „Tylko niebo pozostanie po nas”